Bagian-bagian Daun, Bunga, dan BatangDaun

Coba amati daun tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitarmu! Bandingkan daun satu tumbuhan dengan daun tumbuhan yang lain! Mengapa setiap tumbuhan mempunyai bentuk daun yang khas? Misalnya teratai mempunyai daun yang lebar dan tipis. Daun pepaya mempunyai tangkai yang panjang. Perlu kamu ketahui, walaupun bentuk daun berbeda-beda tetapi bagian-bagian penyusunnya hampir sama. Bagian-bagian penyusun daun sebagai berikut.
a. Pelepah daun


b. Tangkai daun
c. Helaian daun

Tidak semua tumbuhan mempunyai pelepah daun. Hanya tumbuhan monokotil saja yang daunnya berpelepah. Contohnya rumput-rumputan dan pisang. Tangkai daun berfungsi untuk mendukung helaian daun. Tangkai ini juga memudahkan helaian daun untuk memperoleh cahaya matahari, sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung dengan baik.

Helaian daun mempunyai peranan sangat penting. Di dalam helaian daun terkandung klorofil (zat hijau daun) dan stomatajuga terdapat lubang pengeluaran ( hidatoda) pada bagian tepi daun. Klorofil berperan dalam pembuatan makanan. Proses pembuatan makanan oleh tumbuhan disebut fotosintesis. Nah, agar kamu mengetahui letak klorofil dalam daun. Saat melakukan fotosintesis tumbuhan memerlukan energi cahaya misalnya cahaya matahari. Nah, untuk memudahkan penangkapan cahaya tersebut, daun mempunyai bentuk yang lebar dan tipis. Jadi, bentuk daun ini berhubungan dengan fungsi daun. Daun memiliki fungsi sebagai berikut :
1). Tempat pembuatan makanan ( fotosintesis ) yang terjadi di bagian klorofil
2). Sebagai alat pernapasan karena daun memiliki stomata.
3). Sebagai tempat pengeluaran air melalui proses transpirasi dan gutasi. Transpirasi adalah proses kehilangan air dalam bentuk uap air dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Gutasi adalah peristiwa pengeluaran air dalam bentuk titik air melalui lubang pengeluaran ( hidatoda ) yang terdapat di tepi daun.

Bunga

Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berperan penting dalam perkembangbiakan. Bunga sebagai alat perkembangbiakan mempunyai bagianbagian tertentu. Bagian-bagian bunga dapat diamati pada gambar berikut. Bunga ditopang oleh tangkai bunga. Saat bunga masih kuncup, bagian-bagian bunga dibungkus oleh kelopak bunga. Kelopak bunga ini berguna sebagai pelindung. Sementara itu, kuncup bunga tumbuh dari dasar bunga.

Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah dan menarik. Bentuk dan warna mahkota yang bermacam-macam digunakan untuk menarik serangga. Serangga yang hinggap dapat membantu terjadinya penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Pada kepala sari terdapat serbuk sari. Sementara itu, putik merupakan alat kelamin betina. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik.

Batang

Menurut jenisnya, batang dapat dikelompokkan menjadi batang basah, batang rumput, dan batang berkayu. Apabila tumbuhan memiliki batang lunak dan berair, tumbuhan tersebut mempunyai jenis batang basah. Batang basah misalnya terdapat pada tanaman pisang dan pepaya.

Sementara itu, batang rumput dimiliki oleh tanaman padi, jagung, dan rumput teki. Batang ini mempunyai ruas-ruas yang nyata dan berongga. Tumbuhan berkayu memiliki batang yang keras dan kuat. Batang berkayu misalnya terdapat pada pohon mahoni, durian, dan jati. Tumbuhan batang berkayu mempunyai kambium. Kambium merupakan bagian batang yang selalu tumbuh. Pertumbuhan kambium ke arah dalam membentuk kayu dan ke arah luar membentuk kulit. Aktivitas kambium inilah yang menyebabkan batang tumbuh membesar. Batang berkambium hanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang bijinya berkeping dua. Contoh tumbuhan dikotil yaitu jambu biji, mangga, dan jeruk. Sementara itu, tumbuhan monokotil tidak memiliki
kambium. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang bijinya berkeping satu. Contoh tumbuhan monokotil yaitu kelapa, padi, dan jagung. Coba lakukan

Fungsi Batang
Penopang. Fungsi utama batang adalah menjaga agar tumbuhan tetap tegak dan menjadikan daun sedekat mungkin dengan sumber cahaya (khususnya matahari). Batang tumbuh makin tinggi atau makin panjang. Hal ini menyebabkan daun yang tumbuh pada batang makin mudah mendapatkan cahaya.
Pengangkut. Batang berguna sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Selain itu, batang berperan penting dalamproses pengangkutan zat-zat makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Di dalam batang terdapat 2 macam pembuluh yaitu xilem dan floem yang berfungsi mengangkuta air dan mineral dari akar menuju daun. Floem berfungsi mengangkut makanan yang dibuat di daun ke seluruh bagian tubuh.
Penyimpan. Pada beberapa tumbuhan, batang berfungsi sebagai penyimpan makanan cadangan. Misalnya, batang pada tumbuhan sagu. Makanan cadangan disini juga bisa berwujud air, Misalnya, pada tumbuhan tebu dan kaktus. Makanan cadangan ini akan digunakan saat diperlukan.
Alat perkembangbiakan. Batang juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Hampir semua pertumbuhan vegetatif, baik secara alami maupun buatan, menggunakan batang.

1 komentar: